Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Fałków

 Zarządzenie Nr 5 z 10 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:08:29 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 Zarządzenie Nr 6 z 10 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:23:13 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 9 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:50:30 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Fałków z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie Nr 10 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:57:41 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na rozmowy z telefonów komórkowych dla Wójta Gminy Fałków i jego Zastępcy oraz zasad rozliczania kosztów rozmów

 Zarządzenie Nr 11 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:02:08 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 11A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 11A z 13 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:07:18 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 Zarządzenie Nr 12 z 20 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:10:26 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.

 Zarządzenie Nr 15 z 27 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:13:50 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 17/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie nr 17 z 25 kwietnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:16:31 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 18/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 491 położonej w obrębie geodezyjnym Kol. Czermno gm. Fałków

 Zarządzenie Nr 18 z 26 kwietnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:20:23 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 19 z 12 maja 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:22:43 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 21 z 1 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:00:25 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków

 Zarządzenie Nr 28 z 4 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:34:03 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Fałkowie za rok 2016

 Zarządzenie Nr 48 z 29 listopada 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:22:55 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:23:27.
Zarządzenie Nr 52

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Fałków wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 52 z 20 grudnia 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:30:28 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:23:27.
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 53 z 29 grudnia 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:42:54 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:23:27.
Zarządzenie nr 22/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 22 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:04:15 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:23:27.
Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 23 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:11:12 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 24 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:13:50 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:16:06 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 25A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25a z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:19:14 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 25B/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25B z 12 lipca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:21:05 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 29 z 4 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:23:58 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie poprzez włączenie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

 Zarządzenie nr 32 z 16 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:11:32 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 3A/2016

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 Zarządzenie nr 3A z 5 stycznia 2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 08:03:58 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 1A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 1A z 2 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:03:28 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 34/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 34 z 31 sierpnia 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:58:44 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 37/2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie nr 37 z 15 września 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:02:47 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 38/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 38 z 18 września 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:07:04 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 39/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 39 z 20 września 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:08:48 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Zarządzenie Nr 42 z 18 października 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:26:38 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:29:24.
Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:26:38
Data modyfikacji: 2017-10-19 10:29:24
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl