Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.223.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:25:10.

Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gmnnej hali sportowej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:22:10.

Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Czermno Kol. Gmina Fałków

 Uchwała Nr XXVIII.221.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:18:48.

Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 Uchwała Nr XXVIII.220.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:15:54.

Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 Uchwała Nr XXVIII.219.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:13:32.

Uchwała Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.218.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:10:56.

Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 roku Nr XXIV/189/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXVIII.217.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:07:11.

Uchwała Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.216.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:04:06.

Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku: pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków- Starzechowice-Turowice-Sulborowice - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 1+005 - 1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 2+095 - 2+995 na długości 900 mb (odc. 2: Fałków-Starzechowice), w km  +165 - 5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała Nr XXVII.214.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:54:57.

Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach na terenie Gminy Fałków

 Uchwała Nr XXVII.213.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:48:04.

Uchwała Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/208/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVII.212.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:37:08.

Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/204/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXVII.211.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:33:51.

Uchwała Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVII.210.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:30:40.

Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVI.208.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:38:24.

Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVI.207.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:35:05.

Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVI.206.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:31:40.

Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXVI.205.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:27:30 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:29:02.

Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXV.204.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:47:26 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:29:02.

Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała Nr XXV.203.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:43:39 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/202/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.202.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:40:22 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.201.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:36:17 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017 - 2020

 Uchwała Nr XXV.200.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:32:58 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXV/199/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.199.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:29:24 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.198.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:25:49 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Czermnie

 Uchwała Nr XXIV.197.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:17:32 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:22:02.

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.196.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:12:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.195.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:03:07 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

 Uchwała Nr XXIV.194.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:59:04 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2016 r.

 Uchwała Nr XXIV.193.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:47:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 Uchwała Nr XXIV.192.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:26:08 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXIV.191.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:51:25 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXIV.190.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:47:03 | Data modyfikacji: 2017-07-13 09:48:14.

Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXIV.189.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:38:59 | Data modyfikacji: 2017-07-13 09:40:44.
Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:38:59
Data modyfikacji: 2017-07-13 09:40:44
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl