Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Fałków  www.falkow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-19 13:51:01

Dodanie informacji do działu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fałków

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-19 13:51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Fałków  więcej >
2019-02-19 13:48:18

Dodanie informacji do działu:
Plan zagospodarowania przestrzennego nr 1

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-19 13:48
Plan zagospodarowania przestrzennego nr 1  więcej >
2019-02-14 13:42:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:36
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Fałkówz dnia 13
lutego 2019 r. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  więcej >
2019-02-14 13:41:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:36
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Fałkówz dnia 13
lutego 2019 r. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  więcej >
2019-02-14 13:41:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:41
Aktualizacja 3, formularz konsultacji  więcej >
2019-02-14 13:40:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:40
Dodano formularz uwag do statutu.doc  więcej >
2019-02-14 13:39:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:39
Dodano zał. nr 1 projekt statutu .pdf  więcej >
2019-02-14 13:37:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:38
Dodano Zarządzenie o konsultacjach.pdf  więcej >
2019-02-14 13:36:29

Dodanie informacji do działu:
Konsultacje społeczne

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:36
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Fałkówz dnia 13
lutego 2019 r. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  więcej >
2019-02-14 13:06:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2019 rok

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:04
Zarządzenie Nr 8/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów
statutów sołectw Gminy Fałków  więcej >
2019-02-14 13:04:15

Dodanie informacji do działu:
2019 rok

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 13:04
Zarządzenie Nr 8/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów
statutów sołectw Gminy Fałków  więcej >
2019-02-14 08:11:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:09
   więcej >
2019-02-14 08:11:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:09
   więcej >
2019-02-14 08:10:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:10
Dodano Zarządzenie nr 7 z 31 stycznia 2019 r.pdf  więcej >
2019-02-14 08:09:16

Dodanie informacji do działu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:09
Gminna Ewidencja Zabytków  więcej >
2019-02-14 08:05:09

Aktualizacja informacji w dziale:
2019 rok

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:04
Zarządzenie Nr 7/2019
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków  więcej >
2019-02-14 08:04:21

Dodanie informacji do działu:
2019 rok

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-14 08:04
Zarządzenie Nr7/2019
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków  więcej >
2019-02-12 09:41:31

Dodanie informacji do działu:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-12 09:41
  więcej >
2019-02-11 07:55:00

Dodanie informacji do działu:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-11 07:55
  więcej >
2019-02-06 11:16:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Program Rewitalizacji

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-06 11:16
Program Rewitalizacji Gminy Fa
Aktualizacja 6, Program Rewitalizacji Gminy
Fałków-aktualizacja 30.11.2017r  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1752
następne >     100>>     300>>