Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Fałków  www.falkow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-05-29 10:19:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 10:14
  więcej >
2020-05-29 10:19:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 10:19
Dodano protokół nr 4 z 22.05.2020 r..pdf  więcej >
2020-05-29 10:14:37

Dodanie informacji do działu:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 10:14
  więcej >
2020-05-29 08:43:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:43
Sprawozdania finansowe za 2019
Dodano PSP Czermno za 2019 rok - RZiS, ZZF, bilans i inf.
dodatkowa.pdf  więcej >
2020-05-29 08:41:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:41
Sprawozdania finansowe za 2019
Aktualizacja 5, Jednostka pomocnicza: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa  więcej >
2020-05-29 08:41:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:41
Sprawozdania finansowe za 2019
Dodano PSP Fałków za 2019 - RZiS, ZZF, bilans i
inf.dodatkowa.pdf  więcej >
2020-05-29 08:39:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:39
Sprawozdania finansowe za 2019
Aktualizacja 4, Jednostka pomocnicza: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf.
dodatkowa  więcej >
2020-05-29 08:19:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:19
Sprawozdania finansowe za 2019
Dodano GOPS za 2019 - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa.pdf  więcej >
2020-05-29 08:10:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:10
Sprawozdania finansowe za 2019
Aktualizacja 3, Gmina Fałków: Łącznie RZiS, ZZF, bilans,
inf. dodatkowa  więcej >
2020-05-29 08:09:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania finansowe

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-29 08:09
Sprawozdania finansowe za 2019
Dodano Łacznie- RZiS, ZZF, bilans, inf. dodatkowa.pdf  więcej >
2020-05-27 12:55:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-27 12:55
Przetarg nieograniczony - Prze
Usunięto Zawiadomienie o wyborze-ZP.271.7.2020.pdf  więcej >
2020-05-27 12:55:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-27 12:55
Przetarg nieograniczony - Prze
Dodano Zawiadomienie o wyborze ZP.271.7.2020.pdf  więcej >
2020-05-27 12:15:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-27 12:15
Przetarg nieograniczony - Prze
Dodano Zawiadomienie o wyborze-ZP.271.7.2020.pdf  więcej >
2020-05-27 10:52:49

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-27 10:52
Zarządzenie nr 6/2020 Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Fałkowie z dnia 20.05.2020 r. w sprawie
czasowego zamknięcia ośrodkła wspa  więcej >
2020-05-27 09:06:23

Dodanie informacji do działu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-27 09:06
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy
Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działa  więcej >
2020-05-26 13:23:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-26 13:23
Przetarg nieograniczony - Komp
Usunięto Dokumentacja techniczna, STWOiRB,przedmiar szkoła
i hala sportowa.rar  więcej >
2020-05-26 13:22:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-26 13:22
Przetarg nieograniczony - Komp
Dodano Dokumentacja techniczna,STWOiRB,przedmiar szkoła i
hala sportowa.rar  więcej >
2020-05-26 13:07:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-26 13:07
Przetarg nieograniczony - Komp
Dodano Dokumentacja techniczna, STWOiRB,przedmiar szkoła i
hala sportowa.rar  więcej >
2020-05-26 11:58:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-26 11:58
Przetarg nieograniczony - Komp
Usunięto Dokumentacja techniczna, STWOiRB, przedmiar
szkoła i hala sportowa.rar  więcej >
2020-05-25 13:09:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2020-05-25 13:09
Przetarg nieograniczony - Komp
Dodano Dokumentacja techniczna, STWOiRB, przedmiar szkoła i
hala sportowa.rar  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3249
następne >     100>>     300>>