Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Gmina Fałków: Bilans z wykonania budżetu

Bilans Gm. Fałków

Bilans GOPS

Bilans PSP Czermno

Bilans PSP Fałków

Bilans Urząd Gminy w Fałkowie

F-Inf Gm. Fałków

F-Inf GOPS

F-Inf PSP Czermno

F-Inf PSP Fałków

F-Inf Urząd Gminy w Fałkowie

RZiS Gm. Fałków

RZiS GOPS

RZiS PSP Czermno

RZiS PSP Fałków

RZiS Urząd Gminy w Fałkowie

ZZF Gm. Fałków

ZZF GOPS

ZZF PSP Czermno

ZZF PSP Fałków

ZZF Urząd Gminy w Fałkowie

Bilans Gm. Fałków - Korekta

ZZF Gm. Fałków - Korekta

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-09 10:51:10.
Sprawozdania finansowe za 2022 rok

Gmina Fałków: Bilans z wykonania budżetu

Bilans Gm. Fałków

Bilans GOPS

Bilans PSP Czermno

Bilans PSP Fałków

Bilans Urząd Gminy w Fałkowie

F-Inf Gm. Fałków

F-Inf GOPS

F-Inf PSP Czermno

F-Inf PSP Fałków

F-Inf Urząd Gminy w Fałkowie

RZiS Gm. Fałków

RZiS GOPS

RZiS PSP Czermno

RZiS PSP Fałków

RZiS Urząd Gminy w Fałkowie

ZZF Gm. Fałków

ZZF GOPS

ZZF PSP Czermno

ZZF PSP Fałków

ZZF Urząd Gminy w Fałkowie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-02 09:45:13.
Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Gmina Fałków: Bilans z wykonania budżetu

Bilans Gm. Fałków

Bilans GOPS

Bilans PSP Czermno

Bilans PSP Fałków

Bilans Urząd Gminy w Fałkowie

F-Inf Gm. Fałków

F-Inf GOPS

F-Inf PSP Czermno

F-Inf PSP Fałków

F-Inf Urząd Gminy w Fałkowie

RZiS Gm. Fałków

RZiS GOPS

RZiS PSP Czermno

RZiS PSP Fałków

RZiS Urząd Gminy w Fałkowie

ZZF Gm. Fałków

ZZF GOPS

ZZF PSP Czermno

ZZF PSP Fałków

ZZF Urząd Gminy w Fałkowie

Bilans skonsolidowany Gm. Fałków

Bilans Gm. Fałków - korekta

RZiS Gm. Fałków - korekta

ZZF Gm. Fałków - korekta

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:52:47.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Gmina Fałków: Bilans z wykonania budżetu

Urząd Gminy Fałków: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja dodatkowa

Gmina Fałków: Łacznie RZiS, ZZF, bilans, inf.dodatkowa

Bilans skonsolidowany Gminy Fałków

Jednostka pomocnicza: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

Jednostka pomocnicza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

Jednostka pomocnicza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-22 07:08:31.
Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Gmina Fałków: Bilans z wykonania budżetu

Urząd Gminy Fałków: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja dodatkowa

Gmina Fałków: Łącznie RZiS, ZZF, bilans, inf. dodatkowa

Jednostka pomocnicza: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

Jednostka pomocnicza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

Jednostka pomocnicza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie - RZiS, ZZF, bilans i inf. dodatkowa

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:07:20.
Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Gmina Fałków: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Gmina Fałków - Informacja dodatkowa

Urząd Gminy Fałków: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Urząd Gminy Fałków - Informacja dodatkowa

GOPS: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki

GOPS: Informacja dodatkowa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie: Informacja dodatkowa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie: Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:52:11 | Data modyfikacji: 2020-05-11 08:57:48.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:52:11
Data modyfikacji: 2020-05-11 08:57:48
Opublikowane przez: Admin