Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Email:  gmina@falkow.pl

 

Adres  elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP:

/k9684bpfuk/SkrytkaESP          lub          /k9684bpfuk/skrytka

 

Tel. +48 (44) 787-35-35 lub +48 (44) 787-35-14

Fax:  +48 (44) 787-35-06

 

Po wybraniu nr telefonu należy tonowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się sekretariatu

Wykaz numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Fałkowie:

Numer wewnętrzny

Stanowisko

101

Obsługa Kasy

102

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy obywatelskie

103

Wymiar podatków i opłat

104

Pobór podatków i opłat

105

Drogownictwo, sprawy obronne, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

107

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Gospodarka odpadami komunalnymi i rolnictwo

108

Sekretarz Urzędu Gminy

Sprawy społeczne, administracyjne i oświata

201

Ochrona Środowiska

202

Mienie komunalne, gospodarka gruntami i działalność gospodarcza

206 i 207

Księgowość budżetowa

208

Zastępca Wójta Gminy

Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

210

Sekretariat

212

Kadry, promocja, kultura, sport i obsługa Rady Gminy

213

Skarbnik

302

Informatyzacja, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i zamówienia publiczne

306

Księgowość oświatowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-13 11:58:25 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:18:53.
Data wprowadzenia: 2018-08-13 11:58:25
Data modyfikacji: 2021-11-23 13:18:53
Opublikowane przez: Admin