Sprawozdanie finansowe za rok 2021
 SprawozdanieFinansoweZa2021rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 15:12:25.
Informacja Dodatkowa
 informacjaDodatkowa2021.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 15:23:44.
Uchwała Rady Gminy XXXIII/265/2022
 uchwala_XXXIII_265_2022.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 15:25:03.
Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2022 rok

 Sprawozdanie_finansowe_2022.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2023-05-11 10:34:56.
Uchwała Nr XLV/327/2023 Rady Gminy w Fałkowie

Uchwała Nr XLV/327/2023 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2022 rok 

 uchwala_XLV_327_2023.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2023-05-11 10:39:30 | Data modyfikacji: 2023-05-11 10:41:10.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej PZOZ za
rok 2022

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za rok 2022 

 raport_2022.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:49:11 | Data modyfikacji: 2023-05-31 15:59:35.
Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:49:11
Data modyfikacji: 2023-05-31 15:59:35
Opublikowane przez: Agnieszka Skawińska