Zapytanie ofertowe - Modernizacja płyty głównej
boiska piłkarskiego w postaci częściowej
dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem
automatycznego systemu nawadniania

 


Uwaga: W dniu 04.07.2024r dokonano zmiany treści Zapytania Ofertowego poprzez zmianę danych Zamawiajacego. W związku z wprowadzonymi zmianami udostepnia się zaktualizowane Zapytanie Ofertowe z załącznikami i jednocześnie wydłuża się termin na składanie ofert do dnia 09.07.2024r do godziny 12.00. W przypadku złożenia oferty na nieaktualnym formularzu, Zamawiajacy również uzna jej ważność


 

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja nieaktualna

Dodano dnia 04.07.2024 - Zaktualizowane Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano 09.07.2024 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-03 12:22:38 | Data modyfikacji: 2024-07-04 11:22:34.
Przetarg nieograniczony - "Zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z
wyposażeniem"

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a5a19a3-339e-11ef-8a31-0e435a8a43bc


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-27 13:56:16 | Data modyfikacji: 2024-06-27 13:57:11.
Zapytanie ofertowe - Renowacja wieży na
zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum
fundatorów kościoła na cmentarzu
przykościelnym w Czermnie.

Postępowanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Czermnie zgodnie z Wstępną Promesą nr Edycja2RPOZ/2023/6417/PolskiLad na dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zamytków

Termin na składanie ofert do dnia 12.07.2024r do godz.15.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-11 14:46:35.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkowych organach w kościele parafialnym w
Czermnie

Postępowanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Czermnie zgodnie z Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12735/PolskiLad na dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zamytków

Termin na składanie ofert do dnia 05.07.2024r do godz.15.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-04 14:34:43.
Ustny I przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 293/2 w m.Wola Szkucka

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodano dnia 09.07.2024 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-04 13:03:07 | Data modyfikacji: 2024-06-04 13:09:17.
Zapytanie ofertowe - Zabezpieczenie, zachowanie i
utrwalenie substancji zabytkowego zespołu
kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w
Fałkowie

Postępowanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie zgodnie z Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12855/PolskiLad na dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zamytków


Termin na składanie ofert do dnia 28.06.2024r do godz.15.00

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Dodano dnia 02.07.2024 - Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-24 13:36:09 | Data modyfikacji: 2024-05-24 13:40:08.
Przetarg nieograniczony - "Zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z
wyposażeniem"

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b570aad5-0cf7-11ef-9b7e-467806a93518

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-10 10:20:58 | Data modyfikacji: 2024-05-10 10:23:23.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

dodano dnia 29.04.2024 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-19 09:53:36.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 15 tys. litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 26.04.2024 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-17 08:54:09.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 17.04.2024 - Informacja o złozonych ofertach wraz z unieważnieniem postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-08 12:40:03.
Plan zamówień publicznych na 2024 r

Plan na 2024 r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-23 10:27:16.
Zaproszenie do składania ofert - Usługa
ubezpieczenia interesów majątkowych i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 10.01.2024 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 12.01.2024 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 16.01.2024r - Odpowiedzi na pytania - wydłużenie terminu na składanie ofert

Dodano dnia 18.01.2024 - Wyjaśnienia dot Zadania "C"

Dodano dnia 26.01.2024 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-03 12:17:59.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 10.01.2024 - Protokół z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-03 09:22:49.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1227/3 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodano dnia 16.02.2024 - Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:23:12.
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia
świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków-
garnki, sztućce i serwisy obiadowe

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 22.12.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-19 12:57:36 | Data modyfikacji: 2023-12-22 10:43:31.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie mebli kuchennych z
wyposażeniem AGD do świetlic wiejskich na
terenie gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 20.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 22.12.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-14 22:31:56.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
szkolnej przy PSP w Fałkowie 2024 roku

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Formularz cenowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-14 08:00:02.
Zapytanie ofertowe - Usługa polegająca na
wyłapaniu bezdomnych zwierząt oraz sprawowaniu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy
Fałków w 2024 r.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-13 12:55:28.
III Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1469/2 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodano dnia 26.01.2024 - Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-12 07:08:04.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Modernizacja infrastruktury
drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc
postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na
terenie Gminy Fałków

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5e70a40-9414-11ee-9ee7-e2087ac16d09


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami.

Dokumentacja techniczna

Dodano dnia 21.12.2023 - Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Dodano dnia 21.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.12.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-06 14:22:27 | Data modyfikacji: 2023-12-07 14:03:54.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Modernizacja infrastruktury
drogowej i oświetleniowej oraz budowa
infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice -etap
II

Postępowanie prowadzone na stronie internetowejhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36eacdc0-9038-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

SWZ z załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 15.12.2023 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 15.12.2023 - Mapa z orientacyjną lokalizacją dróg

Dodano dnia 18.12.2023 - Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Dodano dnia 18.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 21.12.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:19:08 | Data modyfikacji: 2023-12-01 17:41:42.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. „Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II”

Postępowanie prowadzone na stronie internetowejhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d238389d-8f66-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami.

Dodano dnia 05.12.2023 - Informacja o zmianie SWZ

Dodano dnia 05.12.2023 - Zaktualizowana SWZ z przedmiarem

Dodano dnia 05.12.2023 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Dodano dnia 12.12.2023 - Odpowiedzi na pytania 1-2

Dodano dnia 12.12.2023 - Mapa z orientacyjną lokalizacją odcinków dróg

Dodano dnia 19.12.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 19.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.01.2024 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:22:01.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Modernizacja budynku świetlicy w
miejscowości Starzechowice

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0635b0e-82f5-11ee-9aa3-96d3b4440790

SWZ z załącznikami.

Dokumentacja techniczna z przedmiarami

Dodano dnia 01.12.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 01.12.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.12.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-14 15:51:38 | Data modyfikacji: 2023-11-14 15:54:15.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków oraz z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w 2024 roku


Postępowanie prowadzone na stronie internetowej

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds- ocds-148610-ba0b3825-31d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 10.11.2023 - Informacja o zmianie SWZ w tym terminów na składanie ofert

Dodano dnia 10.11.2023 - Zaktualizowane SWZ

Dodano dnia 10.11.2023 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 20.11.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 22.11.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.11.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-08 07:40:38 | Data modyfikacji: 2023-11-08 07:45:52.
II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1469/2 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:46:25.
Zapytanie ofertowe - Dostawa jednoosiowej
przyczepy ciągnikowej dla Gminy Fałków

 


W dniu 11.10.2023r Zamawiajacy dokonał aktualizacji opisu przedmiotu zamówienia. W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się termin na składanie ofert do dnia 13.10.2023r do godz 12.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 11.10.2023r - Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia

Dodano dnia 17.10.2023 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-06 11:28:52 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:56:39.
Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż elementów
siłowni zewnętrznej

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-04 09:33:30.
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przy oczku
wodnym w Czermnie

Zamawiajacy informuje, że w dniu 20.09.2023r zaktualizowany został przedmiar robót poprzez zwiększenie obmiaru planowanych do wykonania robót (poz. nr 14 przedmiaru).


W związku z powyższym Zamawiajacy wydłuża termin na składanie ofert do dnia 25.09.2023r do godz 15.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 20.09.2023r - Przedmiar - aktualizacja - zwiększenie obmiaru

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-15 10:25:42 | Data modyfikacji: 2023-09-20 12:04:19.
Zapytanie ofertowe - Modernizacja dróg rolniczych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 21.09.2023r - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-13 09:00:27.
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1485/2 w m.Turowice (obręb
geodez. Turowice)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Dodano dnia 18.10.2023r - Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Dodano dnia 27.10.2023r - Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-11 08:24:44.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1463 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-05 07:14:49.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1495 i 1469/2 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1495

Informacja o wyniku przetargu - działka 1469/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-22 08:40:26.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zestawu narzędzi
hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Gminy
Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 28.08.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-18 09:45:01.
Zapytanie ofertowe - Dostawa posypywarki do piasku
i soli dla Gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-18 09:06:22.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Remont drogi gminnej nr 322009T
Fałków - Olszamowice od km 3+797 do km 4+069

 


Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ae3430f-3bf7-11ee-a60c-9ec5599dddc1


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 31.08.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Dodano dnia 31.08.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 07.09.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-16 08:27:21.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1482 i 1494 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1482

Informacja o wyniku przetargu - działka 1494

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-14 12:37:54.
Postępowanie krajowe - Zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do
ratownictwa technicznego

 


Postępowanie prowadzone na stronie internetowej na portalu eZamówienia, dostepne pod adresem:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba0b3825-31d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 08.08.2023 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 11.08.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 11.08.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 25.08.2023 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-03 12:15:31 | Data modyfikacji: 2023-08-03 12:17:18.
Zapytanie ofertowe - Usunięcie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Fałków w
2023r

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 11.08.2023 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-03 08:12:17.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Przebudowa drogi w miejscowości
Stomorgi w Gminie Fałków

 


Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-699ba26b-1971-11ee-9aa3-96d3b4440790

SWZ z załącznikami.

Przedmiar robót

Dodano dnia 18.07.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 18.07.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 18.07.2023 - Informacja z otwarcia ofert - korekta - poprawiona data otwarcia

Dodano dnia 25.07.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 03.08.2023 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-03 10:02:51.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Budowa drogi w miejscowości
Papiernia w Gminie Fałków

 


Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66e7a8a1-1704-11ee-a60c-9ec5599dddc1


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna - branża drogowa

Dokumentacja techniczna - branża elektryczna

Dokumentacja techniczna - branża telekomunikacyjna

Przedmiar robót

Dodano dnia 13.07.2023 - Odpowiedzi na pytania 1-3

Dodano dnia 18.07.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 18.07.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.07.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 03.08.2023 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-30 11:26:08 | Data modyfikacji: 2023-06-30 11:26:58.
Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu
komputerowego do Urzędu Gminy w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Baza Konkurencyjnosci

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Wyniki testu PassMark CPU Mark z 07.04.2023

Dodano dnia 18.04.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 21.04.2023 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-07 15:11:52.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.04.2023 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-05 07:01:28.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
na obszarze Gminy Fałków

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5bd1f5d-ca7a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 04.04.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 04.04.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.04.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-24 20:56:39 | Data modyfikacji: 2023-03-24 20:57:38.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 15 tys. litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-23 13:09:12.
II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1484 i 1485 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku II przetargu - działka 1484

Informacja o wyniku II przetargu - działka 1485

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-21 10:48:55.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Przebudowa ulic o łącznej
długości 1,057km na osiedlu mieszkaniowym w
Fałkowie

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b41abfc-bf4f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załacznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 28.03.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 28.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.03.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.04.2023 - Informacja z otwarcia ofert - korekta

Dodano dnia 04.04.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta

Dodano dnia 06.04.2023 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-13 09:01:44.
Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia UTM do
zabezpieczenia sieci LAN w Urzędzie Gminy w
Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Baza Konkurencyjnosci

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.03.2023 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 16.03.2023 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 20.03.2023 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-10 14:56:02.
Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia
sieciowego typu NAS, switch 48 portowy i
słuchawek z mikrofonami dla Urzędu Gminy w
Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Baza Konkurencyjnosci

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Wyniki testu PassMark CPU Mark z 09.03.2023

Dodano dnia 20.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 20.03.2023 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-09 21:08:58.
Postępowanie krajowe prowadzone przez OSP w
Czermnie - Przetarg w trybie podstawowym pn.
Dostawa średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z
napędem 4x4 dla OSP Czermno

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9d83e52-b462-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 06.03.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 06.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 13.03.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.03.2023 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-24 20:10:56 | Data modyfikacji: 2023-02-24 20:12:34.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Budowa przedszkola

Postępowanie prowadzone na stronie internetowej


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c332c280-a85a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

SWZ z załącznikami.

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót i zestawienie wyposażenia.

Dodano dnia 06.03.2023 - Odpowiedzi na pytania 1-12

Dodano dnia 09.03.2023 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 09.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.03.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 24.03.2023 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-22 15:46:19 | Data modyfikacji: 2023-02-23 11:57:28.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zasilaczy awaryjnych
UPS do Urzędu Gminy w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Baza Konkurencyjnosci

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 03.03.2023 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-21 14:57:55.
Zapytanie ofertowe - Dostawa 10 komputerów i 2
laptopów z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w
Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Baza Konkurencyjnosci

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Wyniki testu PassMark CPU Mark z 16.02.2023

Dodano dnia 23.02.2023 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 27.02.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.02.2023 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-16 15:34:27.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1471, 1472, 1484 i 1485 w
m.Fałków (obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1471

Informacja o wyniku przetargu - działka 1472

Informacja o wyniku przetargu - działka 1484

Informacja o wyniku przetargu - działka 1485

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-07 11:12:02.
Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w
Fałkowie - ”Dostawa wyposażenia świetlic
wiejskich na terenie gminy Fałków- meble
kuchenne”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 15.02.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 16.02.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-07 08:29:06.
Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w
Fałkowie - ”Dostawa wyposażenia świetlic
wiejskich na terenie gminy Fałków- sztućce i
serwis obiadowy”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 13.02.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.02.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 15.02.2023 - Korekta Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-03 20:45:26.
Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w
Fałkowie - "Dostawa wyposażenia świetlic
wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i
krzesła"

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 13.02.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.02.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-03 19:12:53.
Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w
Fałkowie - "Dostawa wyposażenia świetlic
wiejskich na terenie gminy Fałków- AGD"

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 09.02.2023 - Odpowiedź na pytanie 1

Dodano dnia 13.02.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.02.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-03 16:55:24.
Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Plan zamówień publicznych na 2023 rok - Wersja 1 z dnia 31.01.2023r

Aktualizacja planu z dnia 03.07.2023r.

Aktualizacja planu z dnia 16.08.2023r.

Aktualizacja planu z dnia 07.11.2023r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-31 19:59:11.
Zapytanie ofertowe - Dostawa 10 komputerów i 2
laptopów z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w
Fałkowie

Ogłoszenie - Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Wyniki testu PassMark CPU Mark z dn 10.01.2023r

Pytania i odpowiedzi z przedłyżeniem terminu składania ofert

Wyniki testu PassMark CPU Mark z dn 16.01.2023r - dla laptopów

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Odpowiedź na pytanie 4 i 5

Dodano dnia 24.01.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 30.01.2023 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-11 20:03:03.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie w 2023r.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 12.01.2023 -Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 13.01.2023 -Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - KOREKTA

Dodano dnia 19.01.2023 -Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - KOREKTA 2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:55:29.
Zaproszenie do składania ofert - Przetarg pisemny
na sprzedaż autobusu JELCZ L090M, rok prod.2000

Zaproszenie do składania ofert - Obwieszczenie o sprzedaży pojazdu

Zaproszenie do składania ofert - Obwieszczenie o sprzedaży pojazdu - do edycji

Zdjęcie 1 pojazdu Jelcz L090M przeznaczonego do sprzedaży

Zdjęcie 2 pojazdu Jelcz L090M przeznaczonego do sprzedaży

Zdjęcie 3 pojazdu Jelcz L090M przeznaczonego do sprzedaży

Zdjęcie 4 pojazdu Jelcz L090M przeznaczonego do sprzedaży

Dodano dnia 03.01.2023 - Informacja o zmianie rachunku bankowego do wpłaty wadium

Dodano dnia 17.01.2023 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-02 11:05:24.
PSP w Fałkowie Zaprasza do złożenia oferty na:
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
na potrzeby stołówki szkolnej przy PSP w
Fałkowie 2023 roku.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Formularz cenowy

Dodano dnia 16.12.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-08 09:36:36.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Dostawa 9 sztuk laptopów w ramach
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 02.12.2022 - Odpowiedzi na pytania 1

Dodano dnia 07.12.2022 - - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 07.12.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 08.12.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 16.12.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dodano dnia 16.12.2022 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-29 19:00:37.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na tereniegminy Fałków w 2023
roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 14.11.2022 - Odpowiedzi na pytania 1 - 14

Dodano dnia 14.11.2022 - Załączniki do SWZ ze zmianami

Dodano dnia 18.11.2022 - - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 18.11.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 22.11.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 01.12.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-09 11:40:25.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1491/2 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Informacja o wyniku III przetargu - działka 1491/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-08 13:37:10 | Data modyfikacji: 2022-11-08 13:37:29.
Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż 2 sztuk
autonomicznych latarni solarnych LED

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 26.10.2022 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-14 07:56:08.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.Modernizacja infrastruktury
drogowej i oświetleniowej oraz budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości
Skórnice

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarami

Dodano dnia 21.10.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 21.10.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.11.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.11.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-06 07:09:20.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1491/2 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1491/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-12 16:32:44.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.Modernizacja infrastruktury
drogowej i oświetleniowej oraz budowa
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości
Skórnice

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem (plik uszkodzony)

Dodano dnia 12.09.2022 - Dokumentacja techniczna z przedmiarem (prawidłowy plik )

Dodano dnia 27.09.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 27.09.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.09.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-09 22:15:27.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1463 i nr 1469/2 w
m.Fałków (obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1463

Informacja o wyniku przetargu - działka 1469/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 08:10:02.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1482 i nr 1462 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1482

Informacja o wyniku przetargu - działka 1462

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 08:03:40.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Fałków"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Przedmiar

Promesa wstępna Nr Edycja2 2021 3163 PolskiLad

Dodano dnia 20.09.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 20.09.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 23.09.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.10.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-05 07:09:10.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. "Przebudowa ulicy Św.
Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w
Fałkowie"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 19.09.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 19.09.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 21.09.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 05.10.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-01 08:01:00 | Data modyfikacji: 2022-09-01 08:20:23.
Publiczna szkoła Podstawowa w czermnie zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu pn.
"Sukcesywna dostawa pelletu do Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie w
2022/2023r."

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-19 11:08:06.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1483 i nr 1493 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1483

Informacja o wyniku przetargu - działka 1493

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-16 10:12:38.
Zapytanie ofertowe - Modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar / Formularz kosztorysu ofertowego

Dodano dnia 26.08.2022 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-10 11:58:33.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1459 i nr 1481 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1459

Informacja o wyniku przetargu - działka 1481

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-28 13:49:56.
Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby
Gminy Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Identyfikator postępowania ZP.271.10.2022

JEDZ

Dodano dnia 18.07.2022 - Ogłoszenie o zmianie (sprostowaniu) ogłoszenia-zmiana terminu składania/otwarcia ofert

Dodano dnia 16.08.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 16.08.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 18.08.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 26.08.2022 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-12 10:47:16 | Data modyfikacji: 2022-07-12 10:47:50.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie Diagnozy
Cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu
Cyfrowa Gmina

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 19.07.2022 - Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:45:32 | Data modyfikacji: 2022-07-18 09:34:44.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Remont zbiornika wodnego
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Czermno

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 18.07.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 18.07.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 26.06.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 03.08.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:08:22.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1470 i nr 1480 w m.Fałków
(obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1470

Informacja o wyniku przetargu - działka 1480

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-21 08:20:06.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1460 i nr 1491/2 w
m.Fałków (obręb geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu - działka 1460

Informacja o wyniku przetargu - działka 1491/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-14 11:23:12.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Dostawa wodomierzy z systemem
zdalnego odczytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 02.06.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 02.06.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.06.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 10.06.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-25 13:25:15.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 400 w m.Fałków (obręb
geodez. Fałków)

Ogłoszenie o przetargu

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-20 08:18:27.
Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby
Gminy Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ - ZP.271.7.2022

SWZ z załącznikami-wersja edytowalna

JEDZ

Identyfikator postępowania ZP.271.7.2022

Dodano dnia 31.05.2022 - Wyjaśnienie SWZ, odpowiedzi na pytania 1-24

Dodano dnia 31.05.2022 - Zaktualizowana SWZ

Dodano dnia 03.06.2022 - Ogłoszenie o zmianie (sprostowaniu) ogłoszenia

Dodano dnia 17.06.2022 - Wyjaśnienie SWZ, odpowiedzi na pytania 25-31

Dodano dnia 01.07.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 01.07.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 07.07.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-16 11:24:32.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.Dostawa 63 sztuk laptopów w ramach
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Wyniki testu PassMark - CPU Benchmarks - z dnia 27.04.2022

Dodano dnia 02.05.2022 - Odpowiedzi na pytania 1-2

Dodano dnia 06.05.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 06.05.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 09.05.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.05.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dodano dnia 18.05.2022 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-27 23:17:09.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Przebudowa trzech odcinków dróg
gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku
307 mb, nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku
635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na
odcinku 801 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 21.04.2022 - Informacja o zmianie SWZ

Dodano dnia 21.04.2022 - Zaktualizowany zał nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dodano dnia 05.05.2022 - - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 05.05.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.05.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 25.04.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-19 12:18:21.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Dostawa fabrycznie nowego,
średniej wielkości autobusu na potrzeby Gminy
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 12.04.2022 - Odpowiedzi na pytania 1-3

Dodano dnia 13.04.2022 - Informacja o zmianie SWZ

Dodano dnia 13.04.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 19.04.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 19.04.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 22.04.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.05.2022 - Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-06 20:00:49.
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1755 w m.Rudzisko (obręb
geod.Turowice) o pow. 0,10 ha

Ogłoszenie o sprzedaży

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodano dnia 09.05.2022 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-06 07:31:44.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Skórnice

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załacznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 14.04.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 14.04.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 19.04.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty

Dodano dnia 29.04.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-29 07:01:34.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano 04.04.2022 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-25 07:15:34.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.Modernizacja budynków
użyteczności publicznej i infrastruktury
społecznej na terenie Gminy Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - Wąsosz

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - Turowice

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - Zbójno

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - Gustawów

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - Sulborowice

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - szatnia

Dokumentacja techniczna - Pompa ciepła + Instalacje fotowoltaiczne

Dodano dnia 07.04.2022 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 08.04.2022 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.04.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.05.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodano dnia 16.12.2022 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-23 04:20:21.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:15:51.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 20 tys. litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-02-08 07:57:42.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Dostawa wyposażenia pracowni
dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie
Fałków - etap 2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załacznikami

Dodano dnia 10.02.2022 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 11.02.2022 - Informacja o zmianie SWZ

Dodano dnia 11.02.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów

Dodano dnia 16.02.2022r - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 16.02.2022r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 18.02.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 09.03.2022 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-02-04 08:22:56.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 83/1 w m.Rudka (obręb
geod.Sułków) o pow. 0,09 ha

Ogłoszenie o przetargu

Zał nr 1 - Zgłoszenie udziału w przetargu

Zał nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał nr 3 - Oświadczenie małżonka

Zał nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-26 07:16:55 | Data modyfikacji: 2022-01-26 07:21:44.
Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Plan zamówień publicznych na 2022 rok - Wersja 1 z dnia 20.01.2022r

Wersja 2 z dnia 27.04.2022r

Wersja 3 z dnia 25.05.2022r

Wersja 4 z dnia 31.08.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-20 20:37:38.
PSP w Fałkowie Zaprasza do złożenia oferty na:
Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
na potrzeby stołówki szkolnej przy PSP w
Fałkowie 2022 roku.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Formularz cenowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-01 13:26:11.
PSP w Fałkowie Zaprasza do złożenia oferty:
Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej w Fałkowie w ramach projektu pn.
„Laboratorium Przyszłości”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 09.12.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-30 04:46:11.
PSP w Czermnie Zaprasza do złożenia oferty:
Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej w Czermnie w ramach projektu pn.
„Laboratorium Przyszłości”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 09.12.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-30 04:42:59.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa
drogi w miejscowości Papiernia

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Mapa poglądowa

Dodano dnia 01.12.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-23 07:54:57.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.: Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 23.11.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 01.12.2021 - Informacja o wyniku postępowania

Dodano dnia 17.12.2021 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-12 23:25:47.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn. Dostawa wyposażenia pracowni
dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dodano dnia 10.11.2021r - Informacja o zmianie SWZ

SWZ z załącznikami - zmiana

Dodano dnia 12.11.2021 - Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 17.11.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.11.2021 - Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-05 13:25:13.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy ściennych na 2022 rok

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postęowania

Protokół z postęowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-28 10:01:36.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1229 w Fałkowie o pow.
2,66 ha

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-05 12:44:27.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.: Utwardzenie powierzchni gruntu
na działce nr 613/1 przy cmentarzu w
Fałkowie-Etap 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 19.10.2021 - - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 19.10.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.10.2021r - Informacja o wyborze i odrzuceniu oferty

Dodano dnia 10.11.2021 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-04 20:19:53.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1226/34 w Fałkowie o pow.
1,2933 ha

Ogłoszenie o przetargu

Dodano dnia 12.11.2021 - Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-28 08:43:37.
Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych - nr 944 w Czermnie

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Dodano dnia 04.10.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-23 10:23:11.
Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czermnie - Remont świetlicy wiejskiej – remizy
OSP w Czermnie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Dodano dnia 10.09.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-02 00:07:01 | Data modyfikacji: 2021-09-02 00:12:28.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.Dostawa sprzętu komputerowego,
audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach
projektu „Kompetencje na +”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Załączniki do SWZ

Dodano dnia 23.08.2021 - Pytania i odpowiedzi od 1 do 4

Dodano dnia 26.08.2021 - - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 26.08.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 06.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 13.09.2021 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-18 13:46:21.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Fałków - działka nr 1227/2 w Fałkowie o pow.
1,2314 ha

Ogłoszenie o przetargu

Dodano dnia 28.09.2021 - Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-17 07:18:18.
Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowego 9 -
osobowego busa przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 16.08.2021 - Odpowiedzi na pytania 1 - 3

Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-12 14:10:37.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.: Przebudowa ulicy Spacerowej i
Zamkowej oraz parkingu przy bibliotece w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - parking przy bibliotece

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - przebudowa ul.Spacerowej i Zamkowej

Dodano dnia 23.08.2021 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 23.08.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.10.2021 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-06 22:12:33.
Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowego 9 -
osobowego busa przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Fałków

Zamawiajacy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wpłyneły żadne oferty.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-29 21:55:53 | Data modyfikacji: 2021-08-12 14:09:58.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Fałkowskie
przedszkolaki to super dzieciaki!”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zał nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Dodano dnia 02.08.2021- Protokół z informacją o wyniku postępowania

Dodano dnia 02.08.2021- Aktualizacja Protokołu z informacją o wyniku postępowania

Dodano dnia 24.08.2021- Aktualizacja Protokołu z informacją o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-21 12:28:37.
Postępowanie krajowe - Przetarg w trybie
podstawowym pn.: Uzbrojenie działek pod
zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system
wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę
drogową

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki: nr 1 i od nr 3 do nr 12

Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna cz.1

Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna cz.2 (z przedmiarem)

Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna cz.3

Dodano dnia 26.07.2021 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodano dnia 26.07.2021 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.08.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 19.08.2021 - Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-09 20:58:34.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fałków - działka nr 1227/1 w Fałkowie o pow. 1,3108

 ogłoszenie o przetargu 29.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-29 07:56:38.
Zapytanie ofertowe - Zakup gadżetów promujących
Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa
jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez
rewitalizację zdegradowanych obszarów
miejscowości”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

Informacja o zmianie najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-07 23:04:38.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Fałków: działka nr 705/3 obręb Wąsosz,
działka nr 1372/5 obręb Starzechowice

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-12 11:13:28.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 30.03.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:12:58.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań na 2021r

Plan zamówień na 2021r zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00019605/01/P

Plan zamówień na 2021r zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00019605/02/P w dniu 19.05.2021

Plan zamówień na 2021r zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00019605/03/P w dniu 17.08.2021

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:57:45.
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu przy
budynku hotelarsko-gastronomicznego zajazdu o
nazwie „Podzamcze” w Fałkowie

Zamawiającym jest "J&J" Spólka Cywilna Andrzej Kowalski, Marek Michalak – Partner Gminy Fałków w Projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”

Ogłoszenie - Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 20.01.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:59:31.
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu oraz
termomodernizacja budynku sklepu Gminnej
Spółdzielni przy ulicy Zamkowej w Fałkowie

 


Zamawiającym jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kodrębie – Partner Gminy Fałków w Projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”


Ogłoszenie - Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 20.01.2021 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:16:33 | Data modyfikacji: 2020-12-31 13:29:17.
Przetarg nieograniczony - Modernizacja sal
gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w
Fałkowie i w Czermnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiar

Dodano dnia 05.01.2021- odpowiedzi na pytania 1-7

Dodano dnia 15.01.2021r - informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 22.01.2021r - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 05.01.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-30 22:54:21.
Przetarg nieograniczony - Budowa monitoringu
wizyjnego w Fałkowie

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 12.01.2021 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 15.01.2021r - informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 20.01.2021- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 11.02.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-30 12:40:00.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż
wolnostojących tablic
informacyjnych/pamiątkowych dla Projektu nr
RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości
życia mieszkańców Fałkowa poprzez
rewitalizację zdegradowanych obszarów
miejscowości”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Wzór tablicy

Dodano dnia 11.01.2021- Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-29 19:26:47.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 31 tys. litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Projekt umowy - aktualizacja

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:20:59.
Zaproszenie do składania ofert - Usługa
ubezpieczenia interesów majątkowych i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków

 


W uzupełnieniu do Zapytania ofertowego, zamawiający informuje, że w latach 2018-2020 z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  była tylko jedna szkoda w lutym 2020 roku - zerwanie części poszycia dachowego na budynku OSP - wartość szkody 2 808 PLN. W latach  2018-2020 z ubezpieczenia EEI oraz OC nie było szkód. Dotyczy zadania A. W zadaniu C w latach 2018-2020 brak szkód.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 04.01.2021 - Pytania i odpowiedzi

Dodano dnia 05.01.2021 - Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Dodano dnia 08.01.2021 - Odpowiedzi na pytania z dn 08.01.2021

Dodano dnia 11.01.2021 - odpowiedzi na pytania z dn.11.01.2021

Dodano dnia 13.01.2021 - odpowiedzi na pytania z dn13.01.2021

Dodano dnia 21.01.2021- Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-28 14:47:42 | Data modyfikacji: 2021-01-04 07:54:02.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-28 14:37:53.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie oświetlenia
placu technicznego w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 23.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.01.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-08 21:02:31.
Przetarg nieograniczony - Odnowienie fosy w parku
podworskim i oczka wodnego w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przermiarami

Dodano dnia 08.12.2020 - Modyfikacja SIWZ

Dodano dnia 08.12.2020 - Poprawna wersja SIWZ i zał nr 1 - Formularza ofertowego

Dodano dnia 22.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 12.01.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-07 19:01:29.
Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów
spożywczych do stołówki szkolnej w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Fałkowie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Formularz cenowo - ofertowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:34:59.
Przetarg nieograniczony - Wymiana pokrycia
dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej
wiaty i zagospodarowanie wokół Izby Tradycji w
Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 14.12.2020 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 13.01.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:00:04.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy ściennych na 2021 rok

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 04.12.2020 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 10.12.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:10:40.
Przetarg nieograniczony - Budowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Papiernia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dia 10.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 21.12.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-25 19:43:13.
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz
podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta terminu składania ofert

Dodano dnia 27.11.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-3

Dodano dnia 02.12.2020 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu na składanie ofert

Dodano dnia 04.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 04.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.01.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-25 18:34:16.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku
magazynowo - gospodarczego po Kółku Rolniczym w
Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiary oraz STWOIR

Dodano dnia 04.12.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 08.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 21.12.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-19 10:01:13.
Przetarg nieograniczony - Budowa i montaż altany
w parku podworskim w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiar

Dodano dnia 01.12.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 08.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 21.12.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-16 19:44:59.
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz
podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Dodano dnia 16.11.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-3

Dodano dnia 20.11.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 26.11.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:04:28.
Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Dodano dnia 06.11.2020 - Modyfikacja SIWZ

Dodano dnia 06.11.2020 -Poprawiony zał nr 2 - Formularz ofertowy

Dodano dnia 20.11.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.11.2020r - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.12.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:27:25.
Przetarg nieograniczony - Modernizacja boisk
sportowych przy Szkołach Podstawowych w
Fałkowie i w Czermnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar - Kosztorys ofertowy

Dodano dnia 02.11.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-5

Dodano dnia 02.11.2020 - Dokumentacja boisko w Fałkowie

Dodano dnia 02.11.2020 - Wizualizacja piłkochwytów-ogrodzenia boiska w Czermnie

Dodano dnia 03.11.2020 - Odpowiedź na pytanie nr 6

Dodano dnia 04.11.2020 - Odpowiedź na pytanie nr 7

Dodano dnia 04.11.2020 - Odpowiedź na pytanie nr 8-12

Dodano dnia 06.11.2020 - Odpowiedź na pytanie nr 13

Dodano dnia 10.11.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 20.11.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 01.12.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-26 22:51:06.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi
wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa
nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarami

Dodano dnia 27.10.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.10.2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 09.11.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-12 22:27:26.
Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej nr
322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do
0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice
Pląskowice w km 0+000 do 0+387,45

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarami

Dodano dnia 22.10.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.10.2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 09.11.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-07 11:36:02.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Fałkowskie
przedszkolaki to super dzieciaki!”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Załacznik nr 5a i 5b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dodano dnia 13.10.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:09:32.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa
termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej
w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja Techniczna - Branża Architektoniczno-Budowlana

Dokumentacja Techniczna - Branża elektryczna

Dokumentacja Techniczna - Branża sanitarna

Przedmiary

Dodano dnia 05.10.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 19.10.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 03.11.2020 - Ogłoszenie o udzielenu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-09-18 19:19:04.
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie dodatkowych
zajęć z rytmiki oraz terapii logopedycznej i
psychologicznej w projekcie pn.: „Fałkowskie
przedszkolaki to super dzieciaki!”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 11.09.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-09-02 18:45:26 | Data modyfikacji: 2020-09-02 18:47:32.
Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg
lokalnych i rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar

Dodano dnia 25.08.2020 - Aktualizacja przedmiaru

Dodano dnia 02.09.2020 - odpowiedź na pytanie 1

Dodano dnia 02.09.2020 - Poprawiony Formularz ofertowy

Dodano dnia 08.09.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.09.2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 23.09.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-24 11:55:22.
Zaproszenie do złożenia oferty Sprzęt
komputerowy i RTV - „Fałkowskie przedszkolaki
to super dzieciaki!”

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami 1-4

Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-4 - wersja edytowalna

Szczególowy opis zamówienia - zał nr 5

Dodano dnia 06.08.2020 - Odpowiedz na pytania 1-2

Dodano dnia 10.08.2020 - Odpowiedź na pytanie 3

Dodano dnia 13.08.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:31:28.
Zaproszenie do złożenia oferty Wyposażenie -
„Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!”

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami 1-4

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami 1-4 - wersja edytowalna

Szczególowy opis zamówienia - zał nr 5

Dodano dnia 13.08.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:34:15.
Przetarg nieograniczony - Częściowa rozbiórka i
odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy
OSP w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna - Projekt wykonawczy

STWIORB OSP Fałków

Przedmiary

Dodano dnia 10.08.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-20

Dodano dnia 10.08.2020 - Aktualizacja dokumentacji technicznej z przedmiarami

Dodano dnia 10.08.2020 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wydłużenie terminu składania ofert

Dodano dnia 18.08.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.08.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 11.09.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-30 21:36:46 | Data modyfikacji: 2020-07-30 22:21:50.
Zaproszenie do złożenia oferty - Catering
„Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!"

Zapytanie ZP.271.2.2020.EFS z załącznikami

Zapytanie ZP.271.2.2020.EFS z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 01.10.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-29 21:09:03 | Data modyfikacji: 2020-07-29 21:13:05.
Zaproszenie do złożenia oferty Kierownik
„Fałkowskie przedszkolaki to super
dzieciaki!”

Zapytanie ZP.271.1.2020.EFS z załącznikami

Dodano dnia 24.07.2020 - Zapytanie ZP.271.1.2020.EFS - aktualizacja załaczników

Dodano dnia 30.07.2020r - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-23 19:43:31 | Data modyfikacji: 2020-07-30 07:14:39.
Zaproszenie do złożenia oferty - Wyłonienie
kandydata na wychowawcę - animatora świetlicy
środowiskowej w Fałkowie dla 20 uczniów

Zaproszenie do złożenia oferty-animator świetlicy środowiskowej w Fałkowie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:42:02.
Przetarg nieograniczony - Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał nr 8 do SIWZ

Dodano dnia 01.07.2020 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 06.07.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.07.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 29.07.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-25 02:32:39.
Zaproszenie do złożenia oferty - Wyłonienie
kandydata na wychowawcę - animatora świetlicy
środowiskowej w Fałkowie i w Czermnie

Zaproszenie do złożenia oferty-animator świetlicy środowiskowej w Fałkowie

Zaproszenie do złożenia oferty-animator świetlicy środowiskowej w Czermnie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:47:07.
Zaproszenie do złożenia oferty - USUWANIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
FAŁKÓW W 2020 R.

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami

Dodano dnia 01.07.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-22 11:34:54.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa modernizacja
oświetlenia ulicznego w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków Zamóienia (SIWZ)

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załacznik nr 3 - Instrukcja wypełnienia JEDZ

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

Załacznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załacznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załacznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Klucz Publiczny

Dodano dnia 15.06.2020 - Informacja o modyfikacji treści SIWZ- zmiana wzoru formularza ofertowego

Dodano dnia 15.06.2020 - Zmieniony zał nr 1 - Formularz ofertowy

Dodano dnia 02.07.2020 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 02.07.2020 - Aktualizacja zał nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Dodano dnia 14.07.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.08.2020r - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 08.09.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 24.02.2021 - Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-10 10:21:59.
Zapytanie ofertowe - Remont wiaduktu drogowego nad
linią kolejową w miejscowości Olszamowice w
gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WINB-WIK.7741.27.2018.BZK

Dokumentacja techniczna - Opis, Szczególowe Specyfikacje Techniczne, przedmiar robót

Dodano dnia 10.06.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.06.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-01 12:59:56.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa
termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej
w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna, STWOiRB, przedmiar szkoła i hala sportowa

Dodano dnia 01.06.2020 - Odpowiedz na pytanie nr 1

Dodano dnia 04.06.2020 - Odpowiedzi na pytania nr 2 i 3

Dodano dnia 09.06.2020r - Informacja o sposobie otwarcia ofert - transmisja on-line

Dodano dnia 10.06.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 18.06.2020 - Informacja o unieważnienieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-25 11:10:17.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Zakup i
dostawa 18 sztuk laptopów dla Gminy Fałków w
ramach projektu „Zdalna Szkoła +”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 25.05.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-4

Dodano dnia 01.06.2020 - Informacja o wyniku postępowania

Dodano dnia 05.06.2020 - Aktualizacja Informacji o wyniku postepowania - rezygnacja uprzednio najkorzystniejszego wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-21 07:19:26.
Zapytanie ofertowe - Remont wiaduktu drogowego nad
linią kolejową w miejscowości Olszamowice w
gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WINB-WIK.7741.27.2018.BZK

Dokumentacja techniczna - Opis, Szczególowe Specyfikacje Techniczne, przedmiar robót

Dodano dnia 19.05.2020 - Informacja o wyniku postępowania

Dodano dnia 01.06.2020 -Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-11 22:26:54.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej
nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna,STWiORB, przedmiar

Dodano dnia 20.05.2020r - Informacja o sposobie otwarcia ofert - transmisja on-line

Dodano dnia 21.05.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.05.2020- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 15.06.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:39:07.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Zakup i
dostawa 20 sztuk laptopów dla Gminy Fałków w
ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami-wersja edytowalna

Informacja

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami-poprawna data w formularzu ofertowym

Dodano dnia 24.04.2020r - Odpowiedź na pyt 1

Dodano dnia 27.04.2020- Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-23 08:58:45.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Zakup i
dostawa 20 sztuk laptopów dla Gminy Fałków w
ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami-wersja edytowalna

Dodano dnia 16.04.2020- Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 17.04.2020- Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 21.04.2020r - Informacja o wyniku postępowania

Dodano dnia 22.04.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-15 09:07:17.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa
termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża Architektoniczno-Budowlana

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża elektryczna

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża sanitarna

Przedmiar

Dodano dnia 07.04.2020r - Odpowiedzi na pytania 1-6

Dodano dnia 07.04.2020r - Zaktualizowany przedmiar

Dodano dnia 09.04.2020r - Odpowiedzi na pytania 7-31

Dodano dnia 09.04.2020r -Zaktualizowany przedmiar, wykaz pomieszczeń z podłogą do ocieplenia, zestawienie materiałów

Dodano dnia 09.04.2020r - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wydłużony termin na składanie ofert

Dodano dnia 10.04.2020r - Odpowiedzi na pytania 32-35

Dodano dnia 20.04.2020r - Informacja o sposobie otwarcia ofert - transmisja on-line

Dodano dnia 21.04.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.04.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-01 20:49:04.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa
termomodernizacja budynku szkoły w Czermnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża Architektoniczno-Budowlana

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża elektryczna

Dokumentacja techniczna z STWiOR - Branża sanitarna

Przedmiar

Dodano dnia 20.03.2020r - Odpowiedz na pytanie nr 1 - termin wykonania 16.08.2021r

Dodano dnia 20.03.2020r - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - termin wykonania 16.08.2021r

Dodano dnia 24.03.2020r - Odpowiedz na pytanie nr 2 i 3

Dodano dnia 24.03.2020r - Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych

Dodano dnia 25.03.2020r - Odpowiedz na pytanie nr 4

Dodano dnia 25.03.2020r - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu na składanie ofert

Dodano dnia 26.03.2020r - Informacja o pytaniach nr 5-28

Dodano dnia 30.03.2020r - odpowiedzi na pytania 5-28

Dodano dnia 30.03.2020r - zaktualizowana zgodnie z odpowiedziami na pytania dokumentacja techniczna z przedmiarem

Dodano dnia 01.04.2020r - Zmiana terminu i sposobu otwarcia ofert - transmisja on-line

Dodano 03.04.2020- Sposób wyszukiwania "Transmisji na żywo" z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.04.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 22.04.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 30.04.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:11:04 | Data modyfikacji: 2020-04-03 08:29:55.
Zapytanie ofertowe - Koszenie gminnych terenów
zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 25.03.2020 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-16 09:17:51.
Zapytanie ofertowe - organizacja festynu
rodzinnego w ramach Dni Gminy Fałków 2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Fałków oraz pozostałych uczestników została podjęta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu czynności nad organizacją festynu rodzinnego pn. Dni Gminy Fałków.


Z tego powodu postępowanie na organizację w/w imprezy w dniu 11.03.2020r zostaje uniewaznione.

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:14:22 | Data modyfikacji: 2020-03-11 15:14:22.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 04.03.2020r - Zestawienie złożonych ofert

Dodano dnia 04.03.2020r - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-25 21:26:20.
Przetarg nieograniczony - Kompleksowa
termomodernizacja budynku OSP w Czermnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z STWIOR - branża budowlana

Dokumentacja techniczna z STWIOR - branża elektryczna

Dokumentacja techniczna z STWIOR - branża sanitarna

Przedmiar robót

Dodano dnia 06.03.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 13.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 31.03.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 22.10.2020 - Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-20 19:16:11.
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn.: „Kompleksowa
termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Fałków”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 02.03.2020r - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-19 22:06:47.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-05 12:47:54.
Przetarg nieograniczony- Przebudowa placu
technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim
oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i
budynku użyteczności publicznej w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - plac techniczny (targowisko)

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - droga pożarowa w parku

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - parking przy szkole

Dokumentacja techniczna z przedmiarem - parking przy budynku użyteczności publicznej

Dodano dnia 19.02.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.02.2020r - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 10.03.2020r- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 12.08.2020 - Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:50:04.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:00:40 | Data modyfikacji: 2020-02-05 12:47:18.
Przetarg nieograniczony - Remont budynków
gospodarczych przy Gminnej Bibliotece i na placu
targowym w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami (wersja edytowalna)

Dokumentacja techniczna z przedmiarami

Dodano dnia 05.02.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 13.02.2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 25.02.2020r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-21 19:51:29.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-17 11:34:30.
Przetarg nieograniczony - Budowa i montaż
elementów małej architektury - siłowni
zewnętrznej, placów zabaw, altany, ławek i
koszy na śmieci

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Projekt techniczny z przedmiarami - Część I - Siłownia zewnętrzna

Projekt techniczny z przedmiarami - Część II - Place zabaw

Projekt techniczny z przedmiarami - Część III - Altana

Projekt techniczny z przedmiatem - Część IV - Ławki i kosze na śmieci

Dodano dnia 21.01.2020 - Odpowiedzi na pytania 1-4

Dodano dnia 22.01.2020 - Odpowiedzi na pytania 5-13

Dodano dnia 23.01.2020 - Odpowiedzi na pytania 14-15

Dodano dnia 23.01.2020 - Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dodano dnia 27.01.2020 - Odpowiedzi na pytania 16-22

Dodano dnia 31.01.2020r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.02.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania

Dodano dnia 26.02.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-16 20:43:27.
Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:58:15.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Fałków: działka nr 400 obręb Fałków,
działka nr 347 obręb Skórnice i działka nr 226
obręb Wola Szkucka

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:48:10.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu
„Świetlice środowiskowe w gminie Fałków”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 6581790566, REGON: 292408022, wprzygotowując się do realizacji Projektu pn. „Świetlice środowiskowe w gminie Fałków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych;zaprasza do składania ofert, zaprasza do składania ofert na:


1. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń (Część A) i wyposażenia (Część B) do dwóch świetlic środowiskowych


2. Świadczenie usługi indywidualnych zajęć z psychologiem (CZĘŚĆ A) oraz grupowych zajęć z psychologiem (CZĘŚĆ B) dla 40 uczniów


3. Świadczenie usługi treningu koncentracji i relaksacji dla 40 uczniów 


4. Świadczenie usługi zajęcia indywidualne z logopedą dla 40 uczniów 


5. Świadczenie usługi prowadzenie Klubu Eko dla 40 uczniów 


6. Świadczenie usługi prowadzenie warsztatów językowo-teatralnych dla 40 uczniów 


7. Świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych dla 40 uczniów 


8. Wyłonienie 2 kandydatów na wychowawcę – animatora 2 świetlic środowiskowych na terenie Gminy Fałków


9. Dostawę materiałów do prowadzenia zajęć dodatkowych (Część A) oraz materiałów biurowych do prowadzenia indywidualnych teczek Uczestników (Część B) 


10. Dostawę artykułów żywnościowych (Część A) oraz artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć Klubu Eko (Część B)


 


Wszystkie w/w zapytania ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia i wzorami formularzów ofertowych zostały opublikowane na BIP GOPS Fałków, w zakładce informującej o projekcie, pod linkiem: https://gopsfalkow.bip.gov.pl/projekt-swietlice-srodowiskowe-w-gminie-falkow/


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:35:02 | Data modyfikacji: 2020-01-07 08:54:29.
Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Dodano dnia 18.12.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 23.12.2019 do godz.09.00

Dodano dnia 18.12.2019r - Informacja o zmianie treści SIWZ - wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 23.12.2019r, otwarcie 23.12.2019 godz 09.05

Dodano dnia 23.12.2019r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 07.01.2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 17.01.2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:58:07.
Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dodano dnia 06.12.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 11.12.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:13:58.
Zapytanie ofertowe - Zarządzanie
finansowo-merytoryczne projektem „Świetlice
środowiskowe w Gminie Fałków”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP:6581790566 zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie finansowo-merytoryczne projektem „Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 11.12.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 12.12.2019 - Korekta Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:39:41 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa i montaż
4 kompletów ławek i koszy na śmieci

Spóldzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska w Opocznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Dostawa i montaż 4 kompletów zewnętrznych ławek i koszy na śmieci"

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 06.12.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:21:51.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy ściennych na 2020 rok

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 15.11.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:04:17.
Dostawa i montaż 4 sztuk interaktywnych
monitorów dotykowych w ramach programu „Aktywna
tablica”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 15.10.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-04 13:58:51.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej
nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km
1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T
Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w
Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna - Etap 1 - Droga Zbójno-Kołoniec

Dokumentacja techniczna - Etap 2 - Droga Skórnice-Pląskowice

STWiORB

Przedmiar/Wzór kosztorysu ofertowego - Etap 2

Przedmiar/Wzór kosztorysu ofertowego - Etap 1

Dodano dnia 11.10.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.10.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 23.10.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 19.02.2021 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - korekta wartości szacunkowej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-26 13:58:33.
Zapytanie ofertowe - Dostawa doposażenia dla
Jednostki OSP Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Dodano dnia 25.09.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-16 08:05:10.
Zapytanie ofertowe - Dostawa doposażenia dla
Jednostki OSP Fałków

UWAGA: W dniu 12.09.2019r Gmina Fałków unieważnia postępowanie z uwagi na nieodpłatne  pozyskanie sprzetu pożarowo-ratowniczego, które zamieszczone było w przedmiocie zamówienia niniejszego postepowania. Przedmiot zamówienia zostanie zaktualizowany  i postepowanie ponowione w późniejszym okresie.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:12:34 | Data modyfikacji: 2019-09-12 08:26:43.
Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg
lokalnych i rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Przedmiary

Dodano dnia 04.09.2019 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Dodano dnia 04.09.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 04.09.2019 - Zmodyfikowana treść SIWZ

Dodano dnia 18.09.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 01.10.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.10.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Uzupełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-03 21:44:20 | Data modyfikacji: 2019-09-04 14:25:04.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywną dostawę
artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
szkolnej przy PSP w Fałkowie w roku szkolnym
2019/2020.

Zapytanie z załącznikami

Formularz cenowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-02 07:39:59.
Zaproszenie do składania ofert- Przebudowa
chodnika pomiędzy budynkami mieszkalnictwa
wielorodzinnego w Fałkowie

Spóldzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska w Opocznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami mieszkalnictwa wielorodzinnego w Fałkowie"


Zapytanie ofertowe z załacznikami

Dodano dnia 12.08.2019 - protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:19:31 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i
dostarczenie 4 szt jednostronnych, wolnostojących
tablic informacyjnych/pamiątkowych

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania ofert w postepowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Wykonanie i dostarczenie 4 szt jednostronnych, wolnostojących tablic informacyjnych/pamiątkowych”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Wzór treści tablicy

Dodano dnia 12.08.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:15:18.
Zaproszenie do składania ofert na organizację
imprezy: „Ocalić od zapomnienia – Czermno
2019”

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na organizację imprezy:  „Ocalić od zapomnienia – Czermno 2019”

Zaproszenie do składania ofert

Zestawienie złozonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-11 10:15:13.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Fałków

Ogłoszenie o ustnym przetatargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:33:20.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 21.06.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:54:26.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót

Pozwolenie na budowę

Dodano dn.27.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.06.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:02.
Zapytanie ofertowe-zakup oprogramowania
antywirusowego NOD32 ESET

Zapytanie ofertowe - Nod32

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:10:20.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa
infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny,
ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz
na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - Ul. Plac Kościelny

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - Ul. Ogrodowa

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - ul. Spacerowa i ul.Zamkowa oraz osiedle mieszkaniowe

Dodano dn.17.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 12.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 14:07:30.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi
wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp od km 0+000 do
km 0+883,50 w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

STWiORB

Przedmiar robót

Dodano dn.17.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 21.06.2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

Dodano dnia 23.10.2019 - Uzupełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 09:44:26.
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji
Koordynatora Projektu pn: Poprawa jakości życia
mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację
zdegradowanych obszarów miejscowości

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 09.05.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 23:27:26.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg
wewnętrznych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dodano dn.16.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 00:25:41.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej
nr 322003T Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków
od km 0+000 do km 0+904,5

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót

Dodano dn.16.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-29 21:56:04.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 15.04.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zestawieniem złozonych ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:52:23 | Data modyfikacji: 2019-03-25 14:54:04.
Zapytanie ofertowe

Koszenie gminnych terenów zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:52:46 | Data modyfikacji: 2019-03-14 12:54:50.
Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 19.03.2019 - Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Fałkowie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - Hala sportowa w Fałkowie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - OSP w Czermnie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019r Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Czermnie

Dodano 25.03.2019r - Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:35:54 | Data modyfikacji: 2019-03-14 12:36:47.
Zapytanie ofertowe - Organizacja imprezy Dni Gminy
Fałków 2019

 Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na organizację imprezy: Dni Gminy Fałków 2019 roku.


Oferty, sporządzone zgodnie z poniżej zamieszczonym zapytaniem ofertowym,  należy składać poprzez email: d.aniol@falkow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa Nr 1A do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 15:00.


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Dodano dnia 22.03.2019 - Zestawienie ofert Dni Gminy Fałków 2019

Dodano dnia 22.03.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:26:15 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:36:41.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:09:38 | Data modyfikacji: 2019-01-15 12:12:36.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2019 rok

Plan postępowań na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:53:39 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Fałków oraz podległych obiektów i
infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2018

SIWZ z załacznikami ZP.271.7.2018

Dodano dnia 11.12.2018r - odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 13.12.2018 - Modyfikacja SIWZ z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 13.12.2018 - Poprawiony zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Dodano dnia 13.12.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zp.271.7.2018 - zmiana terminu

Dodano dnia 18.12.2018r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.12.2018 - Zawiadomienie o wyborze-Zp.271.7.2018

Ogłoszenie o udzoieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:02:43.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dodano dnia 10.12.2018 - Informacja z otwarcia ofert ZP.271.6.2018

Dodano dnia 24.12.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2018

Dodano dnia 02.01.2019r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-30 22:17:57.
Przetarg nieograniczony - Remont dróg lokalnych i
rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Przedmiar robót

Dodano dnia 23.08.2018 - Informacja o modyfikacji zapisów SIWZ - zmiana wymaganego okresu gwarancji i informacja o frakcji kruszywa

Dodano dnia 23.08.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 23.08.2018 - SIWZ z załącznikami po zmianach

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.09.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.09.2018r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:10:08.
Przetarg nieograniczony - Dobudowa dodatkowych
latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dokumentacja budowlana - Gustawów

Dokumentacja budowlana - Czermno Kolonia

Dokumentacja budowlana - Poręba

Dokumentacja budowlana - Sulborowice

Dokumentacja budowlana - Latarnie solarne i hybrydowe

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.09.2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszego wykonawcy

Dodano dnia 28.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 00:47:15.
Zapytanie ofertowe - Organizacja Festynu
Rodzinnego w Czermnie promującego regionalną
tradycję, folklor oraz lokalne potrawy ludowe,
zgodnie z realizowanym projektem pod nazwą:
Ocalić od zapomnienia – Odtworzenie i
kultywowanie tradycji, folkloru i potraw
regionalnych w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.08.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszego Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 23:51:52.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Dostawa
pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni
edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole
Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn.
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej –
Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne
źródła energii.”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 31.07.2018r - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-11 23:10:35 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Lokalizacja placu zabaw w Zbójnie

Projekt techniczny placu zabaw w Zbójnie

Lokalizacja placu zabaw w m.Budy

Projekt techniczny placu zabaw w m.Budy

Dodano dnia 20.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.07.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy zadania

Dodano dnia 27.07.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 12:48:51.
Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji
budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie
wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę
lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót
budowlanych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami-wersja edytowalna

Dodano dnia 25.06.2018 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:37:07.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 19.06.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:29:23.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Postępowanie zostało unieważnione - W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc Budy

Lokalizacja placu zabaw w msc. Budy

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc. Zbójno

Lokalizacja placu zabaw w msc. Zbójno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 21:39:18 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - częśc opisowa

Projekt techniczny - część rysunkowa 1

Projekt techniczny - część rysunkowa 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:38:44.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami ( wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - część opisowa

Projekt techniczny - Część graficzna 1

Projekt techniczny - część graficzna 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:08:53.
Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie i
obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do
3 300 000,00zł na zadania inwestycyjne Gminy
Fałków realizowane w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dokumenty finansowe Zamawiającego - załacznik nr 3 do SIWZ

Dodano dnia 30.05.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 01.06.2018 - Odpowiedz na pyt nr 8

Dodano dnia 01.06.2018 - Opinie RIO i sprawozdania za 2016 i 2017 r

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert-Korekta w zakresie ilości złozonych ofert

Dodano dnia 12.06.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 19.06.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:54:29.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: „
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
doposażenie w sprzęt medyczny i ratowniczy
jednostek OSP z terenu gminy Fałków”

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 07:38:50.
Zaproszenie do składania ofert - USUWANIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
FAŁKÓW W 2018 R.

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:59:32.
Zaproszenie do składania ofert - Koszeniegminnych
terenów zielonych w Fałkowie

Gmina Fałków zaprasza do składania  ofert na świadczenie usług polegających na Koszeniu gminnych terenów zielonych w Fałkowie-Parku podworskiego

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
do ćwiczeń rytmicznych - zajęć
umuzykalniająco-rytmicznych dla potrzeb
realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn:
„Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:54:15.
Przetarg nieograniczony - Budowa chodników przy
drogach publicznych w gminie Fałków

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta lokalizacji chodnika dł 76mb

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta wysokości wadium

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 09.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:36:08.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg na
terenie gminy Fałków oraz odbudowa nawierzchni
dróg po robotach kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar Etap I, część 1

Przedmiar Etap I, część 2

Zagospodarowanie terenu Etap I, cz.2

STWiORB Etap I, cz.2 (ul.Cmentarna w Czermnie)

Rysunki ul. Cmentarna Etap I, cz.2 (plik spakowany .rar)

Przedmiar Etap II - odtworzenie nawierzchni w Starzechowicach

Przedmiar Etap III - odtworzenie nawierzchni w Wąsoszu

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przedłużenie terminu na składanie ofert do 02.02.2018, g10:00

Poprawiony formularz ZP.271.1.2018

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.02.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 29.03.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-16 02:36:39.
Zaproszenie do składania ofert - Usługa
ubezpieczenia interesów majątkowych i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków.


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:


CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe


Do Pobrania:


 

Zapytanie ofertowe - SIWZ

Formularz ofertowy

Wykaz mienia Gminy Fałków

Wykaz pojazdów

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie C

zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Dodano dnia 18.01.2018r - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 29.01.2018r - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 08:40:52 | Data modyfikacji: 2018-01-15 08:44:13.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), Gmina Fałków sporządziła i publikuje plan zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.


Do pobrania:

 Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:17:13.
Zapytanie ofertowe - Organizacja imprezy Dni Gminy
Fałków 2018

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na  organizację imprezy:  Dni Gminy Fałków 2018 roku.


Do Pobrania:


 

 Zaproszenie do składania ofert Dni Gminy Fałków 2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:54:39 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, ponawia postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zapraszając do złożenia ofert cenowych na: Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

 Zapytanie ofertowe z załącznikami na dostawę oleju opałowego na 2018r-2.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:08:27.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:27:53.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Unieważnienie postępowania - Jednakowe ceny ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:41:59 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Protokół z prowadzonego postepowania wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie_zabawki i pomoce dydaktyczne.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 07:54:13.
Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli oraz sprzętu
nagłaśniającego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 29.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:17:53 | Data modyfikacji: 2017-09-26 14:20:43.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków
ZP.271.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi Wąsosz

Geologia Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 18.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 17.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:52:14 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:15.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków
ZP.271.9.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWIOR Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno - Budowlany Starzechowice

Profile Starzechowice

Pompownie Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej Starzechowice

Geologia Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na budowę Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Sprostowana omyłka pisarska, zawarta uprzednio w dacie wskazującej Termin wykonania zadania oraz ceny oferty nr 2

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:51:46 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:17:54.
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków"
ZP.271.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert. Otwarcie nastąpi 15 min po zakończeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze z informacją o odrzuceniu oferty

Dodano dnia 31.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:50:19 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:51.
Świadczenie usług zbiorowego żywienia
–cateringu, dla dzieci uczęszczających do
punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w
ramach Projektu pn. „Akademia przedszkolaka w
Gminie Fałków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zaacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 24.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu korekty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w opublikowanej poprzednio Informacji, popełnił błąd, wskazując błędny termin wykonania zadania z oferty nr 2

Dodano dnia 29.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 23:25:50 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia
ulicznego w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami, wersja pdf

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Wola Szkucka

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Starzechowice

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Fałków

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Skórnice

Dodano dnia 16.08.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.08.207 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 20:34:23.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków -
ZP.271.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 21:20:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków -
Zp.271.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 21.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 21.07.2017 - Formularz ofertowy ze zmienionym terminem wykonania zadania

Dodano dnia 21.07.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonania zadania z 15.02.2018 na 31.05.2018

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 20:54:13 | Data modyfikacji: 2017-07-13 21:01:49.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 05.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 05.07.2017 - Uzgodnienia i opinie PKP

Dodano dnia 05.07.2017 - Zaktualizowany projekt umowy

Dodano dnia 11.07.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano 13.07.2017 - Unieważnienie postepowania

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45.
Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41
Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45
Opublikowane przez: Admin