Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:41:59 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Protokół z prowadzonego postepowania wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie_zabawki i pomoce dydaktyczne.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 07:54:13 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli oraz sprzętu
nagłaśniającego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 29.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:17:53 | Data modyfikacji: 2017-09-26 14:20:43.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków
ZP.271.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi Wąsosz

Geologia Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 18.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 17.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:52:14 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:15.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków
ZP.271.9.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWIOR Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno - Budowlany Starzechowice

Profile Starzechowice

Pompownie Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej Starzechowice

Geologia Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na budowę Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Sprostowana omyłka pisarska, zawarta uprzednio w dacie wskazującej Termin wykonania zadania oraz ceny oferty nr 2

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:51:46 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:17:54.
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków"
ZP.271.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert. Otwarcie nastąpi 15 min po zakończeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze z informacją o odrzuceniu oferty

Dodano dnia 31.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:50:19 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:51.
Świadczenie usług zbiorowego żywienia
–cateringu, dla dzieci uczęszczających do
punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w
ramach Projektu pn. „Akademia przedszkolaka w
Gminie Fałków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zaacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 24.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu korekty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w opublikowanej poprzednio Informacji, popełnił błąd, wskazując błędny termin wykonania zadania z oferty nr 2

Dodano dnia 29.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 23:25:50 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia
ulicznego w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami, wersja pdf

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Wola Szkucka

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Starzechowice

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Fałków

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Skórnice

Dodano dnia 16.08.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.08.207 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 20:34:23 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków -
ZP.271.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 21:20:06 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków -
Zp.271.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 21.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 21.07.2017 - Formularz ofertowy ze zmienionym terminem wykonania zadania

Dodano dnia 21.07.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonania zadania z 15.02.2018 na 31.05.2018

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 20:54:13 | Data modyfikacji: 2017-07-13 21:01:49.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 05.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 05.07.2017 - Uzgodnienia i opinie PKP

Dodano dnia 05.07.2017 - Zaktualizowany projekt umowy

Dodano dnia 11.07.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano 13.07.2017 - Unieważnienie postepowania

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45.
Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41
Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl