OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]


 

 obwieszczenie o wynikach wyborów wójta.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-10 12:02:14.


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego [WYCIĄG]


 

 obwieszczenie_o_wynikach wyborów do rad.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-10 11:58:53.


POSTANOWIENIE NR 169/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Fałków

 Fałków okw 2..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-05 14:46:58 | Data modyfikacji: 2024-04-05 14:48:57.


Gminny bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów tj. 07.04.2024 r.   w Gminie Fałków  do obwodów głosowania: Nr 1 Czermno , Nr 2 Fałków , Nr 3 Turowice   

 rozkład jazdy 07.04.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-27 12:50:35 | Data modyfikacji: 2024-03-27 12:52:43.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-25 08:30:52 | Data modyfikacji: 2024-03-25 08:35:18.

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŃSKICH z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-21 09:02:04.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Fałków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 20240321_0811_260501_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-21 08:57:26 | Data modyfikacji: 2024-03-21 11:26:29.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

 20240314_1530_260501_Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_11.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-21 08:54:27 | Data modyfikacji: 2024-03-21 08:55:16.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

 20240314_1528_260501_Obwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_5.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-21 08:52:36 | Data modyfikacji: 2024-03-21 08:54:57.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 20240314_1524_260501_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-21 08:50:21 | Data modyfikacji: 2024-03-21 08:50:51.

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

 składy obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-15 08:55:42.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list (1).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-14 15:22:08 | Data modyfikacji: 2024-03-14 15:22:37.


Zawiadomienie o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Gminna komisja Wyborcza w Fałkowie zawiadamia, że losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie  odbędzie się 14 marca 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Fałkowie pok. nr 18.


 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie


/-/Dorota Katarzyna Anioł

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-13 12:42:20 | Data modyfikacji: 2024-03-13 12:43:21.

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta Gminna Komisja Wyborcza w Fałkowie  będzie pełnić w następujących terminach:

 

data                 godziny
11.03.2024      8.00 – 15.00
12.03.2024      8.00 – 15.00
13.03.2024      8.00 – 15.00
14.03.2024      8.00 – 16.00

 

 informacja o dyżurach 3.0.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-09 09:45:39.


Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-08 14:44:07 | Data modyfikacji: 2024-03-08 14:44:49.

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Fałków z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 obwieszczenie_o_obwodach_260501.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-08 07:22:29 | Data modyfikacji: 2024-03-08 07:24:28.

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 4 marca 2024 r.


Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Fałkowie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:


          Okręg wyborczy nr 5, obejmujący: Sołectwo Czermno-Kolonia (Czermno-Kolonia, Leszczyny, Pikule, Stomorgi)


W okręgu wyborczym nr 5 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.


          Okręg wyborczy nr 11, obejmujący: Sołectwo Skórnice (Skórnice, Poręba)


W okręgu wyborczym nr 11 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.


Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Fałkowie przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków do dnia 9 marca 2024 r.


Dyżury:


05.03.2024 w godz. 8.00 – 15.00


06.03.2024 w godz. 8.00 – 15.00


07.03.2024 w godz. 8.00 – 15.00


08.03.2024 w godz. 8.00 – 15.00


09.03.2024 w godz. 8.00 – 10.00


 obwieszczenie_o_mozliwosci_dodatkowych_zgloszen.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-04 16:14:11 | Data modyfikacji: 2024-03-04 16:18:36.

INFORMACJA

 

 Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r.

o składzie, siedzibie i dyżurach

 

 dyżur GKW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-28 15:55:00.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat  - link

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-21 13:27:55 | Data modyfikacji: 2024-02-21 13:28:50.

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 zarządzenie nr 7 z 01.02.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-16 07:02:46.


POSTANOWIENIE NR 96/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Fałków na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-13 13:05:45 | Data modyfikacji: 2024-02-13 13:06:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie

 obwieszczenie_o_okregu_260501.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:59:03.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:57:13 | Data modyfikacji: 2024-02-09 14:57:39.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zawierające informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:51:06 | Data modyfikacji: 2024-02-09 14:51:32.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. dokument zawiera kalendarz wyborczy - do pobrania plik

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-30 07:22:09 | Data modyfikacji: 2024-01-30 07:35:02.


POSTANOWIENIE NR 2/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - do pobrania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-25 13:27:06 | Data modyfikacji: 2024-01-25 13:29:54.


POSTANOWIENIE NR 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu koneckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - do pobrania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-25 13:25:25 | Data modyfikacji: 2024-01-25 13:29:32.
Data wprowadzenia: 2024-01-25 13:25:25
Data modyfikacji: 2024-01-25 13:29:32
Opublikowane przez: Admin