Informacja dotycząca sprzedaży węgla

Wójt Gminy informuje, ze wnioski na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych, które są uprawnione do dodatku węglowego, będą przyjmowane do dnia 17 marca 2023 roku do godz 15.00 w Urzędzie Gminy w Fałkowie, pokój nr 5.


Wnioski złozone po w/w terminie pozostaną nierozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-10 12:34:22 | Data modyfikacji: 2023-03-10 12:36:23.

Wójt Gminy Fałków zawiadamia, że sprzedaż węgla dla mieszkańców uprawnionych do zakupu preferencyjnego będzie prowadzona za pośrednictwem  przedsiębiorcy "Skład Opału Mariola Fabicka" w Rudzie Malenieckiej 13.


Cena węgla niezależnie od sortymentu wynosi 1746 zł brutto za 1 tonę.


Odbiór węgla odbywać się będzie po dokonaniu wpłaty w kasie Urzędu Gminy w Fałkowie. Transport węgla ze składu we własnym zakresie.


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:51:09 | Data modyfikacji: 2022-11-24 14:53:31.

Henryk Konieczny Wójt Gminy Fałków informuje, że od 14 listopada 2022 r. przyjmowane są wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych, które są uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub złożony przez nich wniosek o dodatek węglowy został pozytwnie rozpatrzony).

Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie w godzinach  pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres skrzynki na platformie ePUAP: /k9684bpfuk/SkrytkaESP

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypada limit zakupów: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony - przy czym limity przechodzą na rok następny. 

Wzór wniosku został określony Zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 10.11.2022 r.

Do pobrania:

Wniosek o zakup (doc)

wniosek o zakup (pdf)

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-14 08:56:48 | Data modyfikacji: 2022-12-21 12:10:52.
 Informacja o przystąpieniu Gminy Fałków do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:43:11.
Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:43:11
Opublikowane przez: Admin