Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Fałków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 07:26:59.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 1 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 07:20:14.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 01.10.2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Końskich

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-05 14:45:23.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Fałków

powołanie komisji.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 09:30:48 | Data modyfikacji: 2018-10-04 09:31:42.

Uchwała Nr 4  Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie z dnia 1 października 20178 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 uchwała Nr 4 - numery list kandydatów na radnych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:30:08 | Data modyfikacji: 2018-10-04 09:31:42.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 września 2018 r. o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych Nr 2 i Nr 3

 Informacja Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-25 13:36:42 | Data modyfikacji: 2018-10-04 09:31:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie o obwodach

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-19 14:15:20 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:32:16.

Urzędnik Wyborczy Pani Mirosława Ptak pełni dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie , ul. Zamkowa 1A, pok. nr 18 w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 15.00 do dnia wyborów (tj. do 21 października 2018 r.)

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:11:45 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:32:16.

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W FAŁKOWIE

Dorota Katarzyna Anioł – Przewodnicząca Komisji
Waldemar Antoni Skiba – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zofia Kaczmarek – Członek
Maria Leszcz – Członek
Irena Ewa Łowicka – Członek
Iwona Elżbieta Najmrodzka – Członek
Ewelina Orman – Członek
Anna Zamożniewicz – Członek
Dorota Teresa Zganiacz - Członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Fałków, ul. Zamkowa 1A
Tel. 44 7873535

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w FAŁKOWIE
DATA                   GODZINY
13.09.2018       7.00 – 15.00
14.09.2018       7.00 – 15.00
15.09.2018     12.00 – 14.00
17.09.2018       7.00 – 24.00

24.09.2018     12.00 - 15.00

25.09.2018     12.00 - 15.00

26.09.2018       7.00 - 24.00

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-13 07:29:03 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:28:29.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-28 22:52:44 | Data modyfikacji: 2018-08-28 22:54:10.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FAŁKÓW z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Fałkowie w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

 OBWIESZCZENIE okręgi.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:07:00 | Data modyfikacji: 2018-08-28 22:54:10.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszaway oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 32 z 21 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:05:36 | Data modyfikacji: 2018-08-28 22:54:10.

szczegółowe Informacje dotyczące wyborów - www.pkw.gov.pl

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 12:15:22 | Data modyfikacji: 2018-08-28 22:54:10.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( załączeniu kalendarz wyborczy)

 rozporządzenie o zarządzeniu wyborów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:36:54 | Data modyfikacji: 2018-08-28 22:54:10.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:49:22 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:51:51.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:49:22
Data modyfikacji: 2018-03-02 08:51:51
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl