bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

formularz zgłoszenia.docx

protokół z naboru kandydatów.pdf

 ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:40:04 | Data modyfikacji: 2018-01-04 12:43:16.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.pdf

 ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:45:27 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:56:28.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:51:16 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:56:28.
Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:51:16
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl